Web Design & Software Development 8 years experience in Phuket Thailand

BlueDZine.com
Sale & Support

E-Newsletter

ระบบ e - newsletter ของเราเป็น email ที่สนับสนุนด้านการตลาดและเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถทำการการตลาด ในการโปรโมทผลิตภัณฑ์ใหม่ การแจ้งข่าวสารแก่ลูกค้าของคุณ

 

ข้อดีของการโปรโมทสินค้าหรือบริการด้วย E-Newsletter”
  • เป็นช่องทางการโต้ตอบระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้า ซึ่งรวดเร็วและสะดวกสบาย และผู้ประกอบการกับลูกค้ายังสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อีกด้วย
  • เป็นวิธีการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การส่งจดหมายข่าวหาลูกค้าเป็นประจำอย่าสม่ำเสมอนั้นแสดงถึงความใส่ใจในการ ดูแลลูกค้า
  • ต้นทุนที่ใช้ในการส่งไม่สูงจนเกินไป คุ้มค่าในการส่ง และมีความรวดเร็วในการส่ง
  • อีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้าและบริการ
  • สามารถวิเคราะะห์ลูกค้าได้จากผลของการส่งที่ระบบรายงานว่าลูกค้า ของคุณประเทศไหน มีอัตราส่วนในการเปิดอีเมล์มากเท่าไหร่ คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

 

Account Level Template Design Subscribe Limit Send Newsletter Set up - One off Monthly Fee
Basic
1
3,000 e-mail
5 times
8,500 THB
1,500 THB
Premium
3
Unlimited
Unlimited
15,000 THB
2,500 THB

 

 

ลูกค้าของเรา