Web Design & Software Development 8 years experience in Phuket Thailand

BlueDZine.com
Sale & Support

ซอฟต์แวร์แพ็คเก็ต

เรามุ่งมั่นที่จะผลิตซอฟต์แวร์เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจการบริการ โดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบ Cloud computing  การรับประกันความปลอดภัยของข้อมูล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการบริหารดำเนินธุรกิจ”

 

โปรแกรม TravelSys
โปรแกรม TourSys
E-newsletter
Custom Application Service

โปรแกรมบริหารธุรกิจท่องเที่ยว สามารถช่วยลดความยุ่งยากในการปฏิบัติงานของ Travel agency มีระบบการบริหารที่เป็นหมวดหมู่ รองรับการทำจองผ่านระบบโดยตรงทั้งโรงแรม ที่พัก ทัวร์ และการขนส่งเข้าด้วยกัน ง่ายต่อการสืบค้น สามารถแยกสถานะการจอง สะดวกต่อการติดตาม รองรับการคำนวณแบบราคาปลีกและการขายส่งและสามารถทราบผลโดยทันที และรองรับค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต โปรแกรมTravel sys จึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวประเภท Travel agency

โปรแกรมบริการธุรกิจนำเที่ยวแบบครบวงจร สามารถช่วยในการลดต้นทุนในการจัดการ เชื่อมต่อการเข้าถึงได้ททุกที่ สามารถแสดงยอดขาย รายละเอียดรายวันของแต่ละโปรแกรม มากด้วยคุณสมบัติของระบบแบบครบวงจร เช่น การจองทัวร์ การแยกราคาขายจริงและราคาตัวแทนจำหน่าย ง่ายต่อการค้นหาจำนวนที่นั่งว่าง บริการจัดเก็บข้อมูล อีกทั้งสามารถรายงานสรุปยอดจำหน่ายจากตัวแทนนำเที่ยวแต่ละราย รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอออกมาในรูปแบบกราฟ เป็นต้น

บริการ E-newsletter system ของเรา สามารถช่วยให้สามารถเพิ่มยอดขายและการสร้างความสัมพันธ์ให้กับกลุ่มลูกค้าและตรงกลุ่มเป้าหมาย สร้างความสะดวก รวดเร็ว คุ้มค่ากับงบประมาณ และยังสามารถวัดผลได้

บริษัท ฯ ได้พัฒนาบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการบูรณาการให้ และการประยุกต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน มีความปลอดภัย และควาน่าเชื่อถือ

Index Index Index Index